ul. Żelazna 67/66; 00-871 Warszawa
przewodniczący: 22 629 85 80;    
 
dział organizacyjno-prawny: 22 621 80 51; dział finansowy: 22 621 43 81; telefax: 22 628 90 39
Biuro Federacji ZZPKIS od 1 stycznia 2018 r. czynne jest w godzinach od 8.30 do 15.30
 
  federacja@fzzpkis.pl        fzzpkis2@wp.pl        www.fzzpkis.pl 

  konto PKO BP 34 1020 1156 0000 7102 0060 1146

 REGON 001095681

 


biblioteki


domy kultury


instytucje
artystyczne


kinematografia


muzea


szkolnictwo artystyczne

 

  

    

 

     
 

 


DO NIEUFNYCH...


KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ


PRZESTRZEGAJ TYCH ZASAD ABY USTRZEĆ SIĘ PRZED WIRUSEM

KOLEŻANKI, KOLEDZY, PRZYJACIELE !
 SZANOWNI  INTERNAUCI 


       Federacja Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki zrzesza związki zawodowe z całego kraju, reprezentujące sześć środowisk zawodowych:
- biblioteki
- domy kultury
- instytucje artystyczne (teatry, opery, filharmonie)
- kinematografię
- muzea
- szkolnictwo artystyczne  

 

       Każde środowisko ma swoich przedstawicieli w organach statutowych FZZPKiS którymi są: Zgromadzenie Delegatów Związkowych  i jego Prezydium oraz Komisja Rewizyjna.

 

     FEDERACJA JAKO REPREZENTATYWNA, OGÓLNOKRAJOWA ORGANIZACJA uczestniczy w konsultacjach ustaw i rozporządzeń związanych z kulturą i sztuką, prawem i ochroną pracy, prawem autorskim, szkolnictwem artystycznym, twórczością filmową i telewizyjną.

     Konsultujemy ustawy i rozporządzenia, zgłaszamy inicjatywy legislacyjne. Uczestniczymy w ich tworzeniu, dbając aby głos związkowców kultury był godny, słyszany i skuteczny.

     Współpracujemy od lat z najważniejszymi w kraju konfederacjami związkowymi, ze stowarzyszeniami i związkami twórców, takimi jak: Związek Artystów Scen Polskich, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków, Związek Plastyków.

     Jesteśmy członkiem Międzynarodowej Sieci Związkowej UNI (z siedzibą w Nyon i Brukseli), do której należy kilkanaście milionów związkowców z całego świata. Należymy do Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, a przewodniczący Federacji jest członkiem Prezydium OPZZ.

     Wydajemy co miesiąc Serwis Informacyjny, który jest publikowany na federacyjnej stronie internetowej (
www.fzzpkis.pl) . Zamieszczamy w Serwisie dokumenty, opinie, wystąpienia, interwencje oraz porady prawników, którzy podczas stałych dyżurów w siedzibie Federacji, są do dyspozycji związków członkowskich FZZPKiS.

 

KOLEŻANKI, KOLEDZY, PRZYJACIELE !
       Bibliotekarze, animatorzy kultury, muzycy, śpiewacy i tancerze, twórcy filmów, muzealnicy, artyści – nauczyciele.
        Pamiętajcie, że istnieje i działa (od 93 lat!!!) związkowa organizacja, której progi przy ulicy Żelaznej 67 lokal 66 w Warszawie - są dla Was otwarte i życzliwe. Zapraszamy we wszystkie dni powszednie w godzinach 800 -1530

Zgodnie z przesłaniem założycieli przypominamy:
„… Federacja Związków Zawodowych pracowników Kultury i Sztuki jednoczy obronę interesów pracowniczych z troską o kulturę narodową, jej powszechność i społeczne rezultaty urzeczywistniania”.
 


                                                                           Jan Budkiewicz 
                                                                Przewodniczący Federacji ZZPKiS

 

Warszawa, lipiec 2016

 

Federacja Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki