ul. Żelazna 67/66; 00-871 Warszawa
przewodniczący: 22 629 85 80;    
 
dział organizacyjno-prawny: 22 621 80 51; dział finansowy: 22 621 43 81; telefax: 22 628 90 39
 
  federacja@fzzpkis.pl        fzzpkis2@wp.pl        www.fzzpkis.pl 

  konto PKO BP 34 1020 1156 0000 7102 0060 1146

 REGON 001095681

 


biblioteki


domy kultury


instytucje
artystyczne


kinematografia


muzea


szkolnictwo artystyczne

   

 

     
     
 

 

INSTYTUCJE ARTYSTYCZNE

1. Związek Zawodowy Pracowników Opery i Filharmonii Podlaskiej
ul. Podleśna 2; 15-227 Białystok
tel. 085 732 23 31
Przewodniczący: Czesław Jaźwiński, Przewodnicząca KR: Alicja Skwierczyńska
Nr KRS: 0000147320

2. Związek Zawodowy Pracowników Opery Nova
ul. Marszałka Focha 5; 05-070 Bydgoszcz
tel. 085 732 23 31
Przewodniczący: Jerzy Doliński, Przewodniczący KR: Rafał Tuszyński
Nr KRS: 0000111869

3. Związek Zawodowy Pracowników Teatru Wielkiego
ul. Aleksandra Fredry 9; 60-967 Poznań
tel. 061 659 02 00; fax 061 852 74 64
Przewodniczący: Krzysztof Kubasik, Przewodnicząca KR Kamila Gryska
Nr KRS 0000313996

4. Związek Zawodowy Prac. Teatru Lalki "Tęcza"
ul. Waryńskiego 2, 76-200 Słupsk
Przewodniczący związku: Krzysztof Fir
tel. c. 59 842-87-94

5. Związek Zawodowy Pracowników Teatru Polskiego
ul. Karasia 2; 00-327 Warszawa
tel. 022 826 92 71
Przewodnicząca: Iwona Barbara Różycka, Przewodnicząca KR: Hanna Blanc
Nr KRS: 0000178513

 
 

 

 

 

Federacja Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki