ul. Żelazna 67/66; 00-871 Warszawa
przewodniczący: 22 629 85 80;    
 
dział organizacyjno-prawny: 22 621 80 51; dział finansowy: 22 621 43 81; telefax: 22 628 90 39
 
  federacja@fzzpkis.pl        fzzpkis2@wp.pl        www.fzzpkis.pl 

  konto PKO BP 34 1020 1156 0000 7102 0060 1146

 REGON 001095681

 


biblioteki


domy kultury


instytucje
artystyczne


kinematografia


muzea


szkolnictwo artystyczne

 

Serwis Informacyjny

Archiwum w formacie PDF   (pobierz program do odczytu*)

2006

 01 

 02 

 03 - 04

 05 - 06 

 07 

 08 - 09 

 10 

 11 

 12  

2007

 01 

 02  - 03 

 04 

 05 

 06 

 07 - 08 

 09 - 10 

 11 

 12 

2008

 01 

 02 - 03 

 04 - 05 

 06 - 07 

 08  

 09 - 10

 11 

 12  

2009

 01  

  02-03

  04 

 05 - 06 

  07 

 08 - 09

  10  

 11-12  

2010

 01  

  02-03 

  04 

 05 - 06

 07 - 08

 09 - 10

 11 

 12 

2011

 01  

  02-03 

   04 

 05 - 06

 07 - 08

   09  

 10  

 11-12

2012

  01  

  02-03 

   04 

   05  

 06 - 07 

  08  

 09 - 10

11-12

2013

  01  

  02-03 

   04 

   05  

 06 - 07 

 08 - 09 

  10  

11-12

2014

  01  

  02-03 

   04 

 05 - 06

 07 - 08 

 09 - 10

  11  

 12 

2015

  01  

  02-03 

   04 

   05  

 06 - 07 

   08   

 09 - 10

11-12

2016

  01  

  02-03 

   04 

 05 - 06 

 07 - 08 

   09  

 10 - 11

 12 

2017

  01  

  02-03 

  04    05    06 - 07    08    09  10 - 11

2018

  01  

  02-03  

  04  

  05 - 06  

  07 - 08  

  09 - 10  

 11-12  

2019

01-02

03-04

05

06

07

08

09

2020

1-2

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 1-2 (375-376)
- w numerze wybrane zagadnienia:


* TAK POSTĘPOWAĆ SIĘ NIE GODZI" - Prezydium Federacji o lekceważeniu norm prawnych i etycznych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
* Deklaracja Władysława Kosiniaka-Kamysza - kandydata na Prezydenta RP - w sprawach kultury i Sztuki, jej twórców i pracowników.
* O równość traktowania central związkowych przez rząd. (Wystąpienie Przewodniczącego Federacji do Kierownictwa OPZZ).
* Popieramy Projekt Rady UE dot. konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy w spr. eliminacji przemocy i molestowania.
* LABOR LEX:
- Korespondencja. Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy nie uważa za stosowne interweniować w GOK w Raciążku.
* Warto być razem! (na co wydajemy wpłacane do Federacji przez związki członkowskie składki ).
* Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Regionalnego Zw. Zaw. Prac. Bibliotek Publicznych w Ostrołęce.
* Notatka z Konferencji poświęconej układom zbiorowym w Dublinie.
* Sprawozdanie z uczestnictwa w posiedzeniach Komisji do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców.
* Kronika związkowa (styczeń - luty 2020r.) 

 

Federacja Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki